Braun Multimag Slidescan 6000 dia scanner huren

Huur een Braun Multimag Slidescan 6000 Diascanner

Huurprijzen:

1-3 dagen - EUR 60,00
4 dagen - EUR 80,00
5 dagen - EUR 100,00
6 dagen - EUR 120,00
1 week - EUR 130,00
2 weken - EUR 240,00
3 weken - EUR 350,00
Alle prijzen zijn incl. 21% btw
De borgsom bedraagt EUR 200,00

 

De Braun Multimag Slidescan 6000 komt uit dezelfde fabriek als de Reflecta DigitDia 6000 maar wordt met betere specificaties (o.a. hogere werkelijke scanresoluties én een hogere DMAX waarde) gefabriceerd. Met de alternatieve scan software geven deze scanners betere resultaten als met de standaard Cyberview software en zijn de resultaten vergelijkbaar met de Nikon Coolscans.


Kenmerken:

Voor het geautomatiseerd scannen van kleinbeeld (24 x 36 mm), halfkleinbeeld (18 x 24 mm) en 40 x 40 mm dia's (positieven). Natuurlijk kunnen ook andere dia's gescand worden die in standaard raampjes met een buitenmaat van 50 x 50 mm zijn ingeraamd.
Scantijden bij de A5 en A4 scanresoluties met Digital ICE ingeschakeld: ongeveer 1,5 minuut tot 2/2,5 minuut per dia. De aangegeven scantijden zijn een gemiddelde en afhankelijk van de kwaliteit van de dia's én de snelheid van uw systeem. Sterk vervuilde en donkere dia's kosten gemiddeld meer tijd om te scannen. Zie ook: Voorbereidingen voordat u een Braun diascanner gaat huren
De meest gangbare diahouders/magazijnen kunnen rechtstreeks in de scanner geplaatst worden: CS, Universal, LKM, alle Paximat-diamagazijnen, Kodak Carousel magazijnen voor 100 dia’s. Maar om verschillende redenen adviseer ik uitsluitend de standaard ofwel universele diasledes te gebruiken.
Zie ook: Voorbereidingen voordat u een Braun diascanner gaat huren.
De scan software zorgt o.a. voor het automatisch transport, snijdt de scans bij (autocrop - alleen kleinbeeld) aan de binnenzijde van de diaraampjes, nummert de scans door in de map waar u ze opslaat etc. Bij het scannen van andere formaten als normaal kleinbeeld (24x36 mm) moet eerst aan de hand van een preview een scankader ingesteld worden.
Met infrarood licht worden stofdeeltjes en krasjes gemeten op beide zijden van de film tijdens het scannen om deze na het scannen te verwijderen. In de Nikon scansoftware en bij de Kodak/Pakon scanners heet dat Digital ICE. De scan software die ik bij de huur van de scanner meegeef werkt met eigen algoritmes om stofjes en krasjes te verwijderen en werkt bijvoorbeeld met Kodachrome dia's beter als de Digital ICE functie in de Nikon scansoftware. Ten onrechte wordt de Nikon Coolscan 9000ED hier en daar aangemerkt als de enige scanner die Kodachrome dia's kan scannen met Digital ICE ingeschakeld.


Tekst gaat verder onder de foto.
braun 6000 kodachrome diascan

Hoge maximale optische scanresolutie van 5000 dpi. De gemeten werkelijke maximale scanresolutie komt uit op ca. 3900dpi. De Nikon Coolscans komen uit op ca. 4000dpi. Het gros van de huurders scant op A5 formaat (ca. 1800dpi) of A4 formaat (ca. 2500 - 2800dpi) omdat het scannen op hogere resoluties doorgaans geen nut heeft gezien de kwaliteit van het beeldmateriaal (staar u niet blind op scanresoluties) en de scantijden progressief oplopen boven de 2500 dpi.
Hoge kwaliteits CCD-sensor van 37,5 x 37,5 mm zodat bijna het gehele oppervlak van 40 x 40 mm dia's gescand kan worden. De Nikon Coolscans hebben een kleinere beeldsensor (iets groter als 24 x 36 mm) zodat er bij het scannen van 40 x 40 mm dia's een flink stuk wegvalt.
Hoewel de Braun Multimag Slidescan primair ontworpen is om dia's te scannen kunnen negatieven ook goed gescand worden. In de scan software is een instelling aanwezig om negatieven naar positieve beelden om te zetten. Scannen van negatieven met de Braun kan alleen als de  negatieven afzonderlijk worden ingeraamd in standaard diaraampjes met een buitenmaat van 5 x 5 cm. Hou er wel rekening mee als u dit doet dat niet alle afdrukcentrales losse negatieven standaard kunnen afdrukken.


Tekst gaat verder onder de foto.mexico braun mm slidescan 6000


Meegeleverde accessoires :

A/C Stroom adapter en USB 2.0 kabel
Software op USB Stick: scan software voor Windows,Apple Mac OS X en Linux systemen. Met de nieuwste versies van de scan software hoeft niet langer eerst een scannerdriver met de Cyberview X software geïnstalleerd te worden.
Op de USB Stick: software om de scans verder te bewerken (Photoshop Elements - Lightroom)
Giotto Rocket Blaasbalg om de dia's voor het scannen eventueel schoon te blazen.